பயணித்த காதல்

பேருந்துடன் பயணித்தது நீ
உன்னுடன் பயணித்தது என் மனம் !!!
பயணம் ஒன்று தான்… ஆனால்
பாதை தான் வேறு! வேறு!

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s